Over Wandelen en Fietsen

Wanneer we met de Op é Swalk een route varen komen we veel plekken tegen waar we aan kunnen meren om de omgeving van stad of platteland te verkennen. In de provincie Friesland, daar ligt ons hart, daar zijn we geboren, daar wonen we, kortom daar weten we veel van. We willen jullie wat begeleiden in de trant van "loop die kant even om" daar is een leuk verhaal over te vertellen, oude verhaaltjes, leuk om te zien,Friesland barst van deze cultuur.                                                                                                         


Standbeeld in Harlingen, velen lopen er langs, het is de kaatsheld (oude friesche sport) van Friesland. Hij is een legende in een gedeelte van de Provincie, dat typisch iets van hier. Het is een provincie welke je ruwweg in vieren kunt delen. We hebben de Walden, gedeelte tussen Leeuwarden Drachten Groningen, de Stellingwerven, Gedeelte Heerenveen, Drachten, Drente, De Kleihoek, tussen Heerenveen, Harlingen, IJselmeer, Waddenzee en het Bild, tussen Harlingen, Dokkum, Waddenzee. Verschillende culturen, talen, geen of weinig culturele verbinding.

Op internet is veel informatie te vinden, de verhalen die dikwijls echt leuk zijn dikwijls in het fries geschreven. De leuke verhalen die op internet vinden willen we ook met jullie delen, we vermelden hierbij de Bron, het is geenszins de bedoeling met andermans veren te pronken.