Introductie Doel & Inhoud Informatie documenten Voorbeelden Vraag & Antwoord Contact
Mineralen
Graniet
Splijtsteen
Metamorfose
Marmer
Kies uw vloer
Ontwerpen

Produkt: Natuursteen

ga direct naar...     terug
Natuursteen kan diverse oppervlaktebewerkingen ondergaan, deze bewerkingen kunnen de steen behoorlijk doen veranderen. Door de glans worden kleuren intenser, de aderen en de tintverschillen in de steen worden duidelijk zichtbaar. Maar de steen kan ook ruw of oud gemaakt worden, glans zal dan geen rol spelen, de steen zal er anders uit zien.
Door de verschillende wingebieden van natuursteen ontstaat er een uitgebreid diversiteit in kleur, uitstraling en niet te vergeten de benaming van de stenen. De eigenschappen en bewerking is belangrijk voor het uiteindelijke doel waarvoor de steen word gebruikt. Een te zachte steen in hal of keuken is niet erg prettig in uitstraling en onderhoud.
 

Mineralen

De belangrijkste gesteentevormende mineralen zijn:
Kwarts: Heeft een glasachtige structuur, is grijs, wit of kleurloos. Heeft veel invloed op de hardheid en vastheid van de steen.
Veldspaat: Bestaat uit rode, grauwe, gele en groene kristallen. Het verweert snel, heeft dus een ongunstige invloed op de weersvastheid. Klei b.v is een verweerde veldspaat.
Kalkspaat: Koolzure gekristalliseerde kalk. Een elementair bindmiddel tussen de vele kalksoorten, belangrijk voor de verwerkbaarheid.
Glimmer: Zij glimmende schilferplaatjes die vrij gemakkelijk uiteen vallen (lijkt op Mica)
Een hoog gehalte aan glimmer is nadelig voor de vastheid van de steen. De glimmende deeltjes zijn in graniet duidelijk te zien.
 

Graniet

Natuursteen wordt gewonnen in diverse plaatsen op de wereld, de soorten en benamingen zijn allen verschillend ten opzichte van elkaar, namen zijn meestal fantasie of de naam van het wingebied, b.v carrara marmer uit de Italiaanse stad Carrara. Wij geven enkele hoofdgroepen, om u enig inzicht te geven.
Graniet: Een geliefd bouwmateriaal, het is hard en heeft een hoog kwartsgehalte, grote slijtweerstand en is door een hoog gehalte van veldspaat en glimmer gemakkelijk te bewerken. Het is een veel voorkomend materiaal dat gebruikt wordt voor vloeren, gevelbekleding, monumenten e.d Er zijn veel kleuren en benamingen.
 

Splijtsteen

Splijtstenen: De groep omvat alle steensoorten die vanwege hun structuur met lange beitels tot platen worden gespleten. Het splijtvlak is oneffen, schilferig en ruw, wordt soms wel en soms niet geschuurd en geslepen. Soorten zijn o.a de Noorse lei, Portugese lei.
 

Metamorfose

Vormen van metamorfoses die ontstaan door hoge druk en/of temperatuur in verband met veranderingen in de aardkorst, hierdoor ontstaat er een andere druk, of/en temperatuur. Gevolg is dat stenen gaan veranderen Kalksteen wordt marmer, keisteen wordt leisteen, zandstenen worden kwartsieten en graniet wordt gneizen.
 

Marmer

Marmer: Deze soort is een door metamorfose omgezette kalksteen. In de praktijk wordt iedere polijstbare kalksteen een marmer genoemd. Marmer is zelden gelijkmatig van kleur, door vreemde bijmengsels verandert het sneeuwwitte gesteente tot een gevlamde doorgeaderde marmer. Enkele soorten zijn, wit marmer (carrara marmer) is de verzamelnaam van marmer die ontgonnen wordt bij het Italiaanse stadje Carrara. De sneeuwwitte marmer dit is een geliefd beeldhouwwerk materiaal. Michelangelo koos dit materiaal voor zijn beelden.
Rose aurora is rose met lichtbruine aders en roodachtige vlekken. Portoro is van kleur donkerblauwachtig zwart, met lichte witachtige vlekken en goudkleurige aders. Deze kleine keuze geeft al veel verschillen in kleur, type en eigenschappen.
 

Kies uw vloer

Op basis van een program van eisen word nagegaan welke vloer past bij deze eisen. Hierdoor voorkomt u dat u een vloer aanschaft die bijvoorbeeld te zacht is en lelijke vlekken of andere onvolkomenheden vertoont. Door een duidelijke omschrijving van de eisen, het gebruik, de belasting, binnen of buiten e.d wordt de keuze samengesteld.
 

Ontwerpen

U kunt bij ons terecht voor vloerontwerp, samenstellingen van diverse materialen, verzameld in overzichtelijke tekeningen, programma van eisen, het vinden van de juiste soorten, tot complete composities van uw vloer met diverse soorten en materialen.
Wij geven u informatie over en zoeken naar de steensoorten die bij uw gebruikersdoel passen.
 

Home | Introductie | Doel & Inhoud | Informatie documenten
Produkt & informatie | Vraag & Antwoord | Contact | Sitemap